Räkna utdelning 20%

Beräkna ditt utdelningsutrymme 2017 och minimikrav för ägarlön inkomstår 2016 – direkt på vår site. Mata in hela bolagets lön för kalenderår 2016, inklusive din egen lön. Mata också in din andel av aktierna i procent.