Räkna utdelning 20%

Beräkna ditt utdelningsutrymme och minimikrav för ägarlön inkomstår -1 – direkt på vår site. Mata in hela bolagets lön för kalenderår -1, inklusive din egen lön. Mata också in din andel av aktierna i procent.