Räkna utdelning 20%

Beräkna ditt utdelningsutrymme 2020 och minimikrav för ägarlön inkomstår 2019 – direkt på vår site. Mata in hela bolagets lön för kalenderår 2019, inklusive din egen lön. Mata också in din andel av aktierna i procent.